photo-slow-cosmetique

Wat is Slow Cosmetics?

Zoals u waarschijnlijk weet, heeft Bee Nature® sinds 2014 het label Slow Cosmetic®.

Maar wat is Slow Cosmetics?
Volgens hun handvest “is Slow Cosmetics een militante beweging voor een alternatieve consumptie van schoonheid, belichaamd door de Slow Cosmetics Association en haar partners. Het is een ecologische en ethische benadering die gebaseerd is op de gemeenschappelijke wil om een natuurlijke, gezonde en redelijke manier van cosmeticagebruik te bevorderen”. We kunnen dus vaststellen dat deze beweging streeft naar een ecologische, ethische en natuurlijke cosmetica, die steunt op 4 pijlers: ecologische, gezonde, intelligente en redelijke cosmetica.

Een meer ecologische cosmetica 
Een gecertificeerd merk Slow Cosmetic moet met respect voor het milieu worden geformuleerd en toegepast. Het mag geen ingrediënten gebruiken uit de petrochemie, de synthetische chemie, de plasticindustrie, enz., d.w.z. alle ingrediënten die een negatieve invloed hebben op het milieu of het lichaam. Integendeel, zij moet bij voorkeur ingrediënten van natuurlijke en biologische oorsprong gebruiken en haar ecologische impact in alle stadia van het productcreatieproces tot een minimum beperken.

Een gezondere cosmetica
Een Slow Cosmetic wordt gemaakt met respect voor de gezondheid van alle levende wezens (mensen, planten, dieren). Het mag geen bestanddeel bevatten dat schadelijk kan zijn voor het levende wezen, zijn levenscyclus of de fysiologische functies van het organisme en dat toxiciteit kan veroorzaken. Het mag niet op dieren worden getest, noch mogen er dieren voor worden gebruikt als dit lijden of de dood veroorzaakt.

Een intelligentere cosmetica 
Volgens het Slow Cosmetics charter moet cosmetica beantwoorden aan de reële behoeften van de huid, met name reinigen, hydrateren en beschermen, waaraan zij met verstandige gebaren moet voldoen zonder ze onnodig te vermenigvuldigen. Bij het samenstellen van producten moet het gebruik maken van eenvoudige formules op basis van edele en biologische ingrediënten, waarbij synthetische ingrediënten die inert, inactief of nodeloos bewerkt zijn en die de gezondheid van de huid kunnen verbeteren maar die van het lichaam of de geest kunnen aantasten, worden uitgesloten.

Een redelijker cosmetica
Een merk dat dit handvest volgt, mag geen valse beloften doen die het niet kan nakomen in verband met de aard van het product of een cosmetisch gebaar. Zij zal zich niet inlaten met “greenwashing”, manipulatie of enige andere techniek die tot doel heeft de consument te misleiden. Wat de prijs betreft, moet het product worden verkocht tegen een billijke prijs die de kwaliteit van de ingrediënten, de formulering en de service weerspiegelt. Bovendien moedigt het de voorouderlijke en traditionele knowhow aan en blijft het tegelijkertijd ethisch verantwoord. Tenslotte maakt zij geen aanspraak op de exclusiviteit van ingrediënten uit de natuur of van menselijk talent en moedigt zij de keuze aan van natuurlijke opties, die heilzaam zijn voor het lichaam, de schoonheid en de geest.

Bron: AISBL Slow Cosmétique. Charte Slow Cosmétique.

Terug naar blog

De favoriete producten van onze klanten